NEDBALOVA

Na této bytové jednotce jsme prováděli zateplení štítových stran. Proběhlo zde ošetření povrchu před zateplením z důvodu velmi špatného stavu původní fasády.